Biệt Thự 4 Tầng Cô Thảo GĐ Cty Băng Dương | BT-151