Biệt Thự Tân Cổ Điển Châu Âu | Chị Bình GĐ Cty Bảo Hiểm | Quận 7 | BT-116