Nhà Phố Đẹp 3 Tầng Có Sân Thượng | A. Trọng | NP-170