Dũng

Dũng

5 nơi không dành cho người yếu tim

Monte Cristo Homestead5

Khi bé chúng ta đã nghe hàng trăm câu chuyện kinh dị đáng sợ. Những câu chuyện đó đi theo chúng ta ngay trong cả giấc mơ. Bây giờ, lúc đã lớn lên, giả dụ muốn tìm lại các cảm…